Vzdělávání a rozvoj

Rozvoj & vzdělávání pro vaše týmy

NOVINKA MEZI SLUŽBAMI, NA KTERÉ SI MŮŽETE TÝM NEWDAY NAJMOUT.

Už dlouho se nás ptáte, jak byste s námi mohli pokračovat poté, co společně dokončíme úspěšný teambuilding nebo firemní akci a vy cítíte, že pro svůj tým chcete více.

Teď už můžete.

Dali jsme pro vás pod novou značkou "LEANDRO" dohromady profíky, s nimiž můžete vyrazit na dlouhodobější cestu. Koučink pro nás není heslo na vizitce, nýbrž styl práce, který má vás a vaše týmy posunout. Víc než rozdávat moudra klademe otázky. Víc než CO si myslet ukazujeme JAK o věcech přemýšlet. Sázíme na jednoduchost, k níž se sami každý den vracíme ze světa složitostí.

Daří se vám a v duchu si říkáte, že TO nemůže trvat věčně?

Sunete se naopak ke dnu a žádný pokus zabrzdit TO zatím nezabírá?
Nebo si zkrátka umíte přiznat, že ve firmě pár věcí drhne a chcete TO změnit?

Možná je na čase TO probrat s námi.

Jak to funguje?

Jsme tým manažerů, kteří si v životě prošli krásnými úspěchy i pořádně nepovedenými věcmi. Dost na to, abychom vás řady (chyb) mohli ušetřit, na další (komplikace) vás připravili a k těm důležitým (výšinám) pomohli nasměrovat.

Můžete si nás najmout na intenzivní jednodenní workshop, nebo souvislou dlouhodobou práci na tom, v čem se potřebujete zlepšit.

Důležité: fungujeme v češtině i angličtině, smíšené týmy nás vyloženě baví.

Kdo jsme


Koučování týmů a jednotlivců a mentoring

Koučování je neuvěřitelnou zkušeností a opravdovým setkáním se silou práce na sobě samém. Je to dobrodružná cesta, během níž překonáváte své vnitřní překážky, zdokonalujete sami sebe a na které je vám kouč nejbližším průvodcem. Postupně objevujete a poznáváte své hodnoty, rozkrýváte bohatou paletu svých životních rolí, nacházíte vlastní vnitřní potenciál a tvoříte si jedinečnou cestu k úspěchu a změnám, které si přejete realizovat. Stejně jako jakákoli jiná cesta, je i tato někdy hladká a rychlá a jindy plná děr a výmolů. Důležité je poznat nejprve svůj cíl. Neméně zásadní je pak vytvoření mapy, podle které se následně na cestu vydáme.

Koučování je tedy nástrojem jak realizovat v životě zásadní změny způsobem, který je Váš vlastní a využívá pro Vás jedinečných silných stránek a potenciálu. Kouč neradí, nepoučuje a nehodnotí. Vytváří Vám však vhodné podmínky, je Vaším podporovatelem a nenechá Vás sejít z cesty k vytýčenému cíli. V celém procesu je zásadní vzájemné porozumění a důvěra. Absolutní diskrétnost a důvěra jsou zkladními kameny vztahu mezi koučem a klientem tedy i úspěšného procesu rozvoje.

Princip koučování funguje skvěle i v manažerské praxi a lze jej aplikovat rovněž na celé týmy.

Jak bude koučování vypadat, záleží na vzájemné dohodě. (Neuro-) vědecky opodstatněné a praxí osvědčené koučování trvá 6 – 12 sezení, zpravidla v délce 1 – 2 hodin a ideálně probíhá v itervalu 1 – 2 týdny.

Cena coachingu je 3 500-7 500 CZK/hodinu, dle rozsahu, formy a celkového zadání.

Kontaktujte nás na email info@newday.cz

Tréninkové a vzdělávací programy pro obchodníky a obchodní týmy

Svět a ten obchodní obzvláště se neustále vyvíjí a pouze motivovaný a především kompetentní obchodník může v tomto prostředí dlouhodobě uspět. Základním stavebním kamenem takového úspěchu jsou obecné Obchodní Dovednosti. Pochopit, co je zásadní ve vztahu se zákazníkem, jaké jsou jeho potřeby, jak můžeme tyto potřeby uspokojit a najít společně oboustranně výhodné řešení je prvním krokem k uzavření úspěšného obchodu. První pilíř vzdělávacího programu pro obchodníky staví na osvojení si těchto kompetencí.

Trénink ve Vyjednávání na základní školení navazuje, případně je výbornou volbou pro již zkušenější obchodníky. Cílem úspěšného vyjednávání nemusí vždy být „vítězství“ nebo „prohra“, tedy „win-lose“, nýbrž nalezení oboustranně výhodného „win-win“ řešení, které umožní oběma stranám rozvíjet dlouhodobou spolupráci. Vrátí se k Vám zákazník, který sice koupí, ale zároveň se cítí „zatlačen do kouta“?
Techniky vyjednávání jsou užitečné nejen ve vztahu se zákazníky, ale i v každodenním pracovním a osobním životě, kdy se dohadujeme s kolegy, nadřízenými, partnery, rodinnými příslušníky. Program je ideální kombinací rozvoje kompetencí a zvýšení motivace obchodního týmu.

Program je koncipován jako dva jednodenní tréninky Základy vyjednávání a navazující Principiální vyjednávání.

Závěrem programu je pak trénink Prezentačních dovedností, určený pro seniorní obchodníky, kteří chtějí zdokonalit své rétorické schopnosti, přesvědčovací dovednosti a naučit se zcela profesionálně prezentovat svou společnost či sebe.

Program vzdělávání lze realizovat jako celek sestávající se ze všech třech pilířů, tak i jednolivé tréninky individuálně v závislosti na zkušenostech a senioritě obchodního týmu. Celý program lze pak doplnit i individuálním „on the job“ tréninkem, kdy lektor doprovází obchodníka jeho typickým dnem a poskytuje koučovacím způsobem zpětnou vazbu. Benefitem takového tréninku je fakt, že lektor není ve vztahu nadřízeného, obchodníka nehodnotí a hlavním cílem spolupráce je zdokonalení a rozvoj.

Náklady na jeden tréninkový den se pohybují v rozmezí 20000 - 25000 CZK dle velikosti týmu, počtu lektorů, hloubky tématu a lokality školení.

Kontaktujte nás na email info@newday.cz

Manažerské vzdělávací a rozvojové programy

Základem dlouhodobého úspěchu jakékoli společnosti je kompetentní a motivovaný střední management. Manažerská práce, je-li odváděna kvalitně, je velmi náročnou a osamělou disciplínou. Cílem programů manažerského vzdělávání je poskytnout na míru vytvořené programy, které reflektují aktuální situaci ve Vaší firmě a staví na silných stránkách Vašeho managementu. Programy lze koncipovat do tematických okruhů: Leadership a motivace jednotlivců a týmů, Efektivní fungování týmu a Týmová komunikace, Budování týmů, Vedení efektivních porad, Vedení náročných rozhovorů.

Kontaktujte nás na email info@newday.cz

Kreativní práce v týmu a týmová komunikace

S týmovou prací máme velmi bohaté zkušenosti, jak z vedení našich úspěšných teambuildingových programů, tak i z dlouhodobé manažerské praxe našich lektorů a koučů. V návaznosti na aktuální situaci Vaší společnosti pro Vás připravíme na míru interaktivní Workshop, během kterého bude Váš tým pod vedením zkušeného lektora pracovat na zvoleném tématu s cílem dosáhnout konkrétního definovaného výstupu. V práci s týmem využíváme koučovací přístupy a facilitaci s důrazem na zapojení všech členů týmu a využití jak týmových, tak individuálních silných stránek.

Tento program ideálně navazuje na teambuldingové programy, během kterých dokážeme účinně identifikovat oblasti pro týmový rozvoj, nebo lze připravit zcela na míru na základě Vašeho zadání. Hlavním benefitem je zde propojení teoretického vzdělávání s reálnou týmovou spoluprací s cílem dosáhnout konkrétního, praktického výstupu.

Kontaktujte nás na email info@newday.cz