Leadership, proces změny, ozdravení

Také jste si všimli čím dál více změn v dosavadních ustálených zvycích chování a etickém nastavení vztahů, lidských hodnot a obecně celé společnosti.

Čím dál více lidí začíná vnímat vztahy jako absolutně klíčový faktor úspěchu života, podnikání a zdravé společnosti.

Teambuilding ozdravení vztahů na pracovištiCítíme se proto velmi privilegovaní, když nám naši klienti prokazují důvěru a umožňují nám pomáhat nastavovat zdravější hodnoty, konkrétnější principy a obecně zlepšovat komunikace a mezilidské vztahy.

Náš backround umožňující nám tuto práci úspěšně vykonávat vychází z dlouholeté zkušenosti z vedení týmů z dob působení u velkých mezinárodních společností (NIKE, PHILIP MORRIS, ALLIED DOMECQ). V NEWDAY jsme dva stálí interní lektoři, koučové s mnohaletými zkušenostmi 45 leté praxe.

Specializujeme se na 3 oblasti:

  • leadership a proces změny
  • dosahování obtížných cílů
  • ozdravení vztahů na pracovišti

Celá tato spolupráce ​má v porovnání s teambuildingem nebo eventem zcela jiný režim a průběh.

Změna, leadership a ozdravení mezilidských vztahů jsou velmi citlivě propojené s hlubokými emocemi, výchovou a pevně ukotvenými hodnotami, které se mění a ovlivňují jen velmi neochotně, zdlouhavě a pomalu.
Proto každý projekt vyžaduje velkou obrovskou trpělivost, hodně vzájemné důvěry a dlouhodobý rámec spolupráce.

Rádi za Vámi přijedeme a prodiskutujeme možnosti, které by mohly zlepšit nebo ozdravit rovnováhu vztahů u Vás na pracovišti, napište nám váš kontakt a aktuální situaci.