Nízkonákladové akce

Snažíme se vyhovět maximu vašich požadavků, ale často narážíme na nákladovost akcí.
Klasická produkce firemních akcí a teambuildingů obnáší nutnost pečlivé přípravy, která se odehrává vždy před samotným programem.
To samozřejmě zvyšuje celkové náklady.

Proto jsme vytvořili kategorii nízkonákladových akcí.
Nákladově se tyto programy pohybují od 25000 Kč/bez DPH pro skupinu do 20osob. Tyto náklady jsou konečné a obsahují veškerou produkci.
Nicméně, abychom mohli zachovat tento princip musí být dodrženy přesná pravidla, zejména:

  • jsou to pouze níže uvedené koncepty, které obsahují přesně definované aktivity a logistiku
  • časová dotace je vymezenána na maximálně 2,5 hodiny s výjimkou Lužických pevností (3hod)
  • organizace je možná pouze v lokalitách: resort Malevil, hotel Bezděz, resort Vila Botanika, hotel Vital Sklář, Praha

Níže jsou možnosti:

TÝMOVÝ PĚTIBOJ
Zábavná soutěžní hra týmů i jedinců se zaměřením na pohodu, prohloubení vztahů, relax a zábavu.
Týmy na začátku obdrží kartu, do které se budou zaznamenávat získané soutěžní body.
Kartičky budou obsahovat mapu s umístěním aktivit, časovým rozvrhem a základními instrukcemi.
Tento program lze organizovat ve všech uvedených lokalitách s výjimkou Prahy.

LUŽICKÉ PEVNOSTI
Dobrodružná edukativní cesta po historii malých opevnění z období II. Světové války.
Zcela ojedinělý koncept spojující týmový program, dobrodružství a edukativní fakta z předválečné historie.
Cílem je projít trasu a najít několik malých betonových opevnění – bunkrů. V každém bunkru budete plnit jinou aktivitu.
Bez vyřešení aktivity nedostanete klíč ani historický výklad k danému bunkru.
Každý tým na začátku teambuildingové hry obdrží vojenskou knížku s veškerými instrukcemi, mapou, popisem úkolů a batoh s veškerým materiálem:
(vysílačka, lano, šňůry, buzola, svítilna, UV lampa, laser, sedák, karabina, kladka a helma).
Trasa je značena speciálními značkami a Vy budete na konci cesty vědět k čemu byly bunkry určené, kdo, kdy a jak je postavili, dozvíte se zajímavosti z doby, kdy tyto stavby byly pýchou naší předválečné Československé armády.

Tento program je možné absolvovat pouze v resortu Malevil v Lužických horách.
Trvání programu 3 hodiny.

LOW COST TEAMBUILIDNG
Účelový týmový program zaměřený na rozvoj spolupráce a stmelení kolektivu.
V limitovaném čase 2,5 hodin prolítnete portfoliem týmové spolupráce, dynamiky a komunikace vašeho týmu a vyzkoušíte si několik klasických týmových aktivit.Jednoduchý úvod do tématu týmové práce, představení účastníků, energyser následovaný společnou aktivitou pro celou skupinu (čtverec) a 2 týmovými úkoly (koberec a diskounter nebo spirála). Závěr programu proběhne v krátké závěrečné společné reflexi.
Tento team buildingový program lze organizovat ve všech lokalitách.

Kontaktujte nás pro domluvení detailů.