Filantropie – dobročinnost

Komplexní workshop, který Vás uvede do tematiky společenské zodpovědnosti, odpovědnosti vůči společnosti, vůči životnímu prostředí a vůči sobě samým. Naučí Vás chápat tuto rovinu jako každodenní rituál, který Vás udělá lepší firmou, lepším týmem, lepším člověkem.

Společensky odpovědná firma posouvá hranice svých zájmů. Nesoustředí se pouze na Profit, ale také na další „P“ a to People a Planet. Taková firma se zaměřuje nejen na ekonomický růst, ale také na sociální a environmentální problematiku; bere v úvahu nejen své interní potřeby, ale potřeby celé společnosti.

Koncept společenské odpovědnosti zahrnuje tedy tři roviny aktivit, tři „P“:

 • Profit / ekonomická činnost firmy
 • People / sociální rozvoj
 • Planet / ochrana životního prostředí

Ekonomická oblast:

 • Etický kodex společnosti
 • Transparentnost
 • Odmítání korupce
 • Vztahy se zákazníky
 • Vztahy s dodavateli a partnery
 • Vztahy s investory

Sociální oblast:

 • Firemní filantropie
 • Zdraví a bezpečnost zaměstnanců
 • Rozvoj zaměstnanců
 • Rovné příležitosti (pro muže, ženy, jiné znevýhodněné skupiny)
 • Rozmanitost na pracovišti (etnické menšiny, handicapovaní, starší lidé)
 • Garance přeškolení pro propuštěné zaměstnance
 • Ekologická oblast
 • Ekologická produkce, produkty a služby (ISO standard a EMAS)
 • Ekologie ve firemní politice ( recyklace, používání ekologických produktů aj.)
 • Snižování negativního vlivu na životní prostředí (program Carbon Neutral – snižování energetické spotřeby, hybridní auta, solární kolektory aj.)
 • Udržitelný rozvoj – přírodní zdroje

Kontaktujte nás a napište nám vaše potřeby a my Vám pošleme naší komplexní nabídku.