CSR teambuilding

Nabízíme Vám možnost, jak spojit dvě velmi přínosné činnosti a obohatit tak nejen sebe, váš tým či celou organizaci, ale také přinést benefit v rovině sociální a malým krůčkem udělat pro někoho třeba doposud “nepředstavitelnou“ věc.

Dobročinné programy stavíme tak, aby umožnily začlenění společensky zodpovědného chování a paralelně přinášely efekt v oblasti týmové spolupráce, motivace a budování firemních hodnot. V těchto konceptech jsou VŠICHNI ÚČASTNÍCI VÍTĚZI. Není to ale běžný program, týmová hra nebo soutěž.

Cílem je, abyste Vy, jako tým, dosáhli maximální souhry a souladu - sami se sebou i s okolím a v tomto případě i s velmi specifickou komunitou.
Účastníci mají možnost nahlédnout a na vlastní pocit zažít zcela odlišné prostředí.
Pro vaší inspiraci to znamená např. návštěvu: dětských domovů, ústavů sociální péče, kultivace parků a lesů, úprava a zvelebení částí měst a obcí, obecně prospěšné práce, pomoc školám a mnoha dalším institucím a lidem, kteří Vaši pomoc ocení.

CSR team building je skvělou variantou firemního programu, ve kterém budete v reálném čase produkovat výsledky, které nakonec věnujete na dobročinné účely do konkrétního místa za absolutně průhledných okolností.

Nejčastější témata CSR programů:

  • GREEN TEAM
  • THINK TWICE
  • HUMAN RACE
  • DEN PRO RADOST

Vaše akce dostane mnohem vyšší morální cíl, rychlejší drive a vítězi budou všichni zúčastnění!

Kontaktujte nás pro více informací.