Ozdravení vztahů na pracovišti

Obecně by se dnes hledal velmi obtížně člověk, který je spokojený se současnou situací ve veřejném dění a v celo-společenské sféře vztahů.
Čím dál intenzivěji vnímáme změny v dosavadních ustálených zvycích chování, v etickém nastavení mezilidských vztahů a lidských hodnot, nejenom ve veřejném dění, ale samozřejmě i v korporátním sektoru.
Příkladem může být náš přechytrale vulgární prezident, rádoby nejvyšší vzor společnosti nebo mnoho jiných zcela lokálních neúspěchů pramenících většinou z neochoty, zášti či nepochopení, kterých jsou den co den plná média.

V NEWDAY ročně organizujeme v průměru 150 - 170 akcí - od teambuildingů, přes firemní eventy až po specifické rozvojové projekty.
Nicméně i s rozvojem nijak nesouvisící projekty nám umožňují nahlédnout do pracovního prostředí firem a pocítit kulturu společnosti, vnímat vztahy a atmosféru na pracovištích.

Ročně organizujeme zhruba 3 desítky programů, částečně nebo zcela, zaměřených na rozvoj a zlepšení specifických oblastí komunikace a spolupráce.
To nám dává velkou zkušenost, možnost porovnání, zdravý úsudek, objektivitu a vhodnost doporučení pro změnu, zlepšení a ozdravení vztahů.

Zdravé a fungující vztahy jsou klíčový nástroj k jakémukoli úspěchu a zdravé společnosti.
Nicméně není samozřejmostí, že tento žádoucí stav vznikne sám od sebe.

O vztahy je nutné neustále pečovat, budovat je a velmi citlivě je ochraňovat.
Je to proces, který nemá hranice ani žádné návody, manuály a limity.
Jediným konstruktivním nástrojem na ozdravení je chuť, vůle a otevřenost měnit sebe a uplatňovat zdravé hodnoty, které v reflexi podnítí zdravé vztahy.

Pokud si myslíte, že máte prostor pro zlepšení a ozdravení vztahů na vašem pracovišti, pokud máte pocit, že potřebujete nastavit hodnoty a principy vzájemného fungování, pokud máte krizi a nefunkční tým a spoustu jiných frustrujících a nefunkčních momentů, procesů, vztahů...

napište nám, přijedeme k Vám a prodiskutujeme vaší situaci s náhledem možností co a jak dál....?