Teambuilding

TEAM BUILDING od NEWDAY?

Jsme leader v oblasti organizování eventů, team buildingů, firemních akcí a incentivních kongresů.
Přes 23 let pomáháme našim klientům budovat zdravější mezilidské vztahy a vytvářet pozitivní a příjemnější atmosféru na pracovišti.
Srdcem naší agentury je tým přátelských lektorů a skvělých instruktorů se kterými každoročně zajistíme produkci zhruba 100 projektů, cca  3000 účastníků.

Teambuilding pro Vás připravíme kdekoli, naše akce jsme organizovali po celé EU i v zámoří.

Každý event, team building, off site, kongres či firemní akci organizujeme s vědomím velmi specifických požadavků našich klientů.

Z našich aktivit podporujeme Dětské Kardio centrum v Motole, výběrem našich aktivit podpoříte i Vy dobrou věc!

Jsme zakladatelé extrémního závodu WINTERMAN CZECH XTREME TRIATHLON ultimátní triatlonové výzvy přesahující běžný rozměr Ironman závodu. Doposud jsme v rámci pořádání této sportovní akce věnovali na dobročinné účely do dětského kardia centra v Motole částku 920 tisíc Kč. Uvědomujeme si důležitost společenské odpovědnosti firem i jednotlivců. Proto se spolu s našimi klienty snažíme myslet na společnost jako na celek a do našich programů se mimo jiné snažíme zakomponovat možnosti CSR aktivit.

Přidáte se k nám i Vy?

Outdoor | Indoor

Outdoor programy

Místo činu

týmová hra postavená na základě detektivního pátrání

 • stmelení, spolupráce, komunikace, důvtip, zábava
 • 10 – 200
 • indoor - outdoor
 • 2,5 - 3 hod

Místo činu

Týmová hra postavená na základě detektivního pátrání v jejímž průběhu budete v roli kriminalistů vyšetřovat zamotaný případ krádeže unikátního patentového vynálezu.
Hra může být umístěná do outdooru či indooru, doporučujeme využít zákoutí, teras a veřejných ploch.

V tomto „teambuildingovém“ konceptu výrazně převažuje samostatné  zapojení týmů a účastníků do řešení  jednotlivých úkolů a aktivit nad klasickým teambuildingem s moderovaným průběhem  hry a „tvrdými“ aktivitami.
V praxi to znamená, že si týmy sami určují pořadí navštívených stanovišť a logistiku činností v rámci daného rámce hry.

V této hře budete odebírat daktyloskopické vzorky otisků, posuzovat pachové stopy, řešit záhadu při hledání stop, poslouchat audio záznamy hovorů nebo malovat podobu na kriminalistickém programu s lidskými obličeji.  Zapojení organizátorů je v tomto konceptu zcela minimální.

Odhalíte kdo spáchal zločin?

Zlatá horečka Klondyke

týmová vysoce motivační hra s příběhem a zajímavostmi typu „víte, že?“

 • stmelení, tým spirit, spolupráce, sounáležitost, soutěž, motivace, zábava, zážitek
 • 18 – 160
 • outdoor, příroda
 • min 3 hod – max 1,5 dne
 • Program na míru

Zlatá horečka Klondyke

Náš absolutně nejúspěšnější týmový program s napínavou motivační soutěží. Tematika se odvíjí od skutečné události z roku 1846 kdy na Aljašce propukla zlatá horečka. Za doprovodu poutavého příběhu účastníci plní jednotlivé výzvy a úkoly, sbírají stovky zlatých valounů a posouvají se do cíle hry. Po cestě se týmy orientují pomocí speciální mapy, přitom plní různé týmové úkoly a dušení výzvy. Vygradování programu proběhne v závěrečné aktivitě Zlatý důl, která je pro všechny týmy společná. Následně si každý tým spočítá počty získaných zlatých valounů, které poté neverbální a kreativní formou představí ostatním. Program je až do nejposlednějších vteřin napínavý a díky nenásilnému zapojení dokáže strhnout i ty největší odpůrce týmových aktivit. Nejúspěšnější tým, který „vyrýžuje“ nejvíce zlata od nás získá příjemnou týmovou odměnu.

Pár faktů:

 • Absolvujete pečlivě namíchaný mix nápaditých teambuildingových aktivit, dle možností lokality a aktuálního počasí
 • Budete sbírat indicie, jejichž kombinace Vás budou navádět do cílového místa a stovky zlatých valounů
 • Stanoviště aktivit budou umístěná hvězdicovitě v okolí místa konání
 • Koncept je doplněný faktickými dobovými údaji podle skutečných událostí ve formátu „ víte že?“

Kontaktujte nás pro více informací.

Team Strategy

strategická hra se simulací havárie malého letadla a faktickými skutečnostmi zvyšující předpoklady pro přežití v džungli

 • stmelení, výzva, spolupráce, strategické myšlení, soutěž, zábava
 • 10 – 100
 • outdoor + kombinace s indoor
 • 3,5 - 1 den

Team Strategy

Koncept je založen na skutečných událostech. Příběh simuluje havárie malého letadla, ve kterém cestujete. V rámci toho budete sbírat vybavení pro přežití, bude Vás čekat série strategicky důležitých rozhodnutí, které předurčí úspěch a přežití vaší výpravy.

Logistika a časový plán hry je přesně časově vymezen, za dochvilnost obdržíte bonusový materiál.

Koncept podporuje myšlenku „jsme jeden tým a všichni táhneme za jeden provaz“. Principy pro přežití stojí pevně na doporučení expertů na přežití v džungli. Simulace je převzatá z diagnostiky měřící chování ve skupině a z výukové metodiky používané v armádní důstojnické škole.

Přidaná hodnota tohoto programu je získání znalostí prakticky použitelných při pobytu kdekoli v přírodě, zejména v tropických podmínkách.

Kontaktujte nás pro více informací.

Týmový pětiboj

Týmový pětiboj

ucelený koncept sportovně orientovaných výzev a netradičních soutěžních disciplín

 • team spirit, výzva, spolupráce, posílení důvěry, soutěž, zábava
 • 8 – 200
 • outdoor + kombinace s indoor
 • 2 - 3 hod

Týmový pětiboj

Ucelený koncept sportovně orientovaných výzev a netradičních soutěžních disciplín podporujících vzájemné poznání, týmového ducha, rozvoj skupinové dynamiky a důvěru. V úvodu každý tým obdrží kartičky obsahující plánek s umístěním aktivit, instrukcemi a tabulkou pro záznam soutěžních bodů. Pořadí stanovišť a logistika jsou určeny časovým rozvrhem.

Cílem je získat co nejvíce bodů, které si týmy v závěru sami spočítají. Výsledky představíme ve vygradovaném závěrečném ceremoniálu.

Kontaktujte nás pro více informací.

malevilska-mise

Týmová mise

krátká dobrodružná hra, kde vzájemná souhra a týmová spolupráce znamená více, než být první

 • stmelení, spolupráce, dobrodružství, sounáležitost, zábava, akce
 • 10 – 60
 • outdoor
 • 3 hod - 1 den
 • program na míru

Týmová mise

Týmová outdoorová akční hra ve formě „cesty“ odehrává se vždy v přírodním terénu, pohodlnou chůzí, NEBO jízdou (jakýmkoli dopravním prostředkem) ideálně po zajímavostech v okolí vybrané lokality.

Týmy po cestě následují různé úkoly, sbírají informace, indicie a číselné kódy, používají GPS outdoor navigaci, různé typy map a naší mobilní aplikaci.

Koncept je kombinací soutěže, dobrodružné cesty a týmové hry gradující v spolupráci všech týmů. Pro dosažení cíle hry je nutná finální bezpodmínečná spolupráce všech účastníků napříč všemi týmy. Výstup z celého programu je společné otevření schránky a oslava sounáležitosti a týmového úspěchu. Tento koncept má omezenou alternativu v případě nepřízně počasí. Tento typ programu je vždy připravován absolutně „na míru“ tudíž obnáší vyšší požadavky na personální a materiální zdroje, které ve výsledku znamenají vyšší ceny. Konečnou podobu programu a konkrétních aktivit a úkolů jsme schopni e definovat až po důkladném průzkumu vybrané lokality.

Kontaktujte nás pro více informací.

Lužická opevnění

historicko - dobrodružná hra adresovaná do lužického pohraničí malých betonových bunkrů

 • stmelení, výzva, spolupráce, strategické myšlení, soutěž, historie, zábava
 • 10 – 60
 • outdoor, resort Malevil
 • 4 hod

Lužická opevnění

Zcela ojedinělý koncept oživující historii betonových bunkrů. Při dobrodružném pojetí týmové spolupráce si užijete mnoho zábavy, ale dozvíte se také mnoho nejen historických zajímavostí. Celý program absolvujete v autentickém prostředí lužicko-horského pohraničí, které je protkané malými betonovými pevnostmi. Start je v resortu Malevil.

Atraktivní týmová a dobrodružná hra je založená na velmi netradičních úkolech a soutěžích, které jsou zaměřeny nejen na fyzickou sílu. Během této napínavé hry si vyzkoušíte vaší úroveň vaší komunikace, zároveň se dozvíte spoustu zajímavých informací, které se vážou k našemu pohraničí od r. 1938.

Detail hry:

 • Na začátku cesty dostanete přesné instrukce v podobě malé knížky s několika číselnými zámky
 • Vybavíme Vás speciálním materiálem, který vám pomůže vyřešit úkoly (batoh, GPS, buzola, sedák, lano, helma, karabiny, laser, UV,atd.)
 • V terénu se budete pohybovat podle mapy, GPS a speciálních ukazatelů.
 • Během hry navštívíte několik bunkrů a vyřešíte 6 rozmanitých
 • V každém bunkru získáte kódy, které Vám otevřou další informace k historickému výkladu o daném bunkru a předválečném období

Po absolvování celé hry budete bohatší o spoustu zážitků i zajímavostí! Dozvíte se, k čemu byly pevnosti určeny, kdo a za jakých okolností je postavil a jaké klima zde panovalo v této nelehké době kolem roku 1938. Hra je exklusivně umístěná do prostředí resortu Malevil a nelze ji realizovat nikde jinde.

Kontaktujte nás pro více informací.

Team Scrabble

koncept dynamických aktivit za jejichž splnění týmy získávají písmena, která soutěžně pokládají na velké scrabble tabule

 • týmová práce, stmelení, ukotvení firemních hodnot a posílení sounáležitosti
 • 16 – 120
 • outdoor + kombinace s indoor
 • 3,5 hod – 1 den
 • program na míru

Team Scrabble

Dynamický sled týmových aktivit za jejichž splnění týmy získávají písmena, která ihned zhodnocují při vymýšlení slov a jejich pokládání na velké scrabble tabule. Každé stanoviště má 1 tabuli, tzn., že ve hře je tolik tabulí, kolik je stanovišť. Na každém stanovišti tzn. na každé tabuli doporučujeme zvolit jiné téma. Timing konceptu a logistika jsou přesně vymezeny, včasný příchody na stanoviště jsou odměněny extra písmeny.

Doporučujeme předem zvolit téma pro tvoření slov, obzvlášť vhodná témata jsou firemní hodnoty, nové produkty nebo marketingové strategie.

V závěru vyhodnotíme nejlepší výroky, originální slovní spojení a odměníme týmy, které získaly nejvíce bodů.

Tento program připravíme zásadně pouze na míru vašim specifickým požadavkům.

Kontaktujte nás pro více informací.

Enigma

komunikační týmová hra založnená na naslouchání, otevřenosti a empatii

 • komunikace, spolupráce, empatie, stmelení, jednotný cíl
 • 15 – 45
 • outdoor, příroda
 • 3 hod až 1 den
 • program na míru

Enigma

Kreativní a zábavná komunikační hra zaměřená na zvýšení efektivity komunikace v týmu.

Cílem programu je bezchybně si navzájem mezi několika týmy předat zašifrovanou zprávu.  Celá skupina je podmínečně rozdělena do 3 týmů. Každý tým je vybaven mapou, dalekohledem nebo vysílačkou, kompasem, GPS přístrojem Garmin Oregon a sadou instrukcí. Každý tým je záměrně směřován do od sebe vzdálených míst, kde jednotlivé týmy plní různorodé úkoly spočívající v šifrování a rozkódování zpráv umístěných v okolním terénu. Některé týmy udržují pomocí dalekohledů pouze vizuální kontakt, jiné týmy jsou v kontaktu pouze pomocí vysílaček.

Kreativita, integrita skupiny  a společný cíl jsou klíčovými prvky k dosažení finální části hry, ve které se všichni spojíte a společnými silami odkryjete finální tajenku celé hry.

Tento program připravíme zásadně pouze na míru.

Kontaktujte nás pro více informací.

bezpečná firma resustitace

Bezpečná firma

podnětný týmový edukační program rozvíjející dovednosti vedoucí k záchraně života

 • rozvoj kompetencí v oblasti1.pomoci, sdílení a získání životně důležitých informací
 • 10 – 300
 • indoor + venkovní prostranství (park, garáže, parkoviště)
 • 3,5 hod – 1 den
 • program na míru

Bezpečná firma

Originální velmi naučné a vzdělávací aktivity zaměřené na oblast 1. pomoci a obecné bezpečnosti při řízení auta. Forma podání tématu i zapojení účastníků je 100% interaktivní a dá-li se to tak v reflexi na dané téma říci i zábavná. Výstupy z programu jsou zcela prakticky uchopitelné při jízdě v automobilu, v situacích nouze a v případech, kdy budete muset někomu poskytnout 1. pomoc.

Garantujeme Vám, že si osvěžíte základní principy v oblasti 1. pomoci, vyzkoušíte si jak zvládat emoce, stres a celkově velmi kritické a vypjaté situace. Dva z našich klientů díky tomuto programu zachránili lidský život !

Věříme, že na základě tohoto programu změníte vaše ustálené zvyky a zvýšíte opatrnost v prevenci kritických situací.
Program je vhodný a přínosný úplně pro každého, zejména však pro zaměstnance pracující jako obchodní zástupci, kteří stráví na cestách mnoho času. Vědomosti a zkušenosti, které se během tohoto programu účastníci dozví jsou velmi praktické. Součástí produkce je profesionální líčení zranění - jen velmi těžce rozpoznatelné od reálného zranění a zcela věrohodná inscenace dopravní nehody. Metodiku přednáší lékaři pracující ve složkách rychlé záchranné pomoci, kteří každodenně zachraňují lidské životy. Jejich praktické zkušenosti jsou neocenitelné a věřte, že Vám obohatí vaše znalosti a rozšíří vaše dovednosti.

Buďte znalí! Štěstí přeje připraveným.

Kontaktujte nás pro více informací.

Humanus

Humanus

vyzývavá strategická hra se silnými zážitky, podzemním labyrintem a emotivní historií

 • stmelení, výzva, spolupráce, zážitky,emoce a zábava
 • 10 – 60
 • outdoor, příroda, skály, les, voda
 • 5 hod - 1 den
 • program na míru

Humanus

Prémiový dobrodružný program s emotivní historií, labyrintem podzemních tunelů a velkými výzvami v krásné krajině na severu Čech. Hlavním výstupem programu je silný zážitek z překonání výzev, složení chronologie historických faktů, dobrodružství, týmová práce, stmelení kolektivu, upevnění mezilidských hodnot a zábava. Většina účastníků přirozeně odhalí svůj vrozený charakter, slabiny, přednosti a vlastní hodnoty. Výjimečnost a historická hodnota lokality působí na účastníky vždy zcela ohromujícím dojmem. Motivačním faktorem a cílem programu je zjišťování historických událostí do chronologické posloupnosti tak, jak se opravdu udály.

Níže uvádíme několik klíčových a velmi originálních momentů hry:

 • ojedinělý labyrint podzemních tunelů bývalé tajné podzemní továrny z období II. světové války
 • romantická atraktivní přírodní krajina skal a hlubokých roklí
 • extrémně silné emotivní zážitky, fyzické a duševní výzvy
 • následování skutečného historického sledu událostí

Největší výzvy: nezapomenutelné slanění 40m skalního převisu + šokující odhalení skutečných historických faktů.
Aktivity jsou založené na principu dobrovolné účasti, tzn. že některé aktivity nemusí absolvovat všichni, vždy je na výběr alternativní varianta.

Vítězem není nejrychlejší tým, VÍTĚZEM JE KAŽDÝ, KDO ABSOLVUJE CELÝ PROGRAM.

Tento program připravíme zásadně pouze na míru.

Kontaktujte nás pro více informací.

Prague mystery

Prague mystery

unikátní city teambuildng a treasure hunt v centru Prahy

 • stmelení, výzva, spolupráce, soutěž, zábava
 • 10 – 500
 • Praha city centrum
 • 3,5 hod - 1 den

Prague mystery

Unikátní teambuilding program v Praze. Trasa i tempo, kterým se týmy pohybují je velmi individuální. Můžete si ho přizpůsobit podle své nálady, počasí i chuti (např. zastávkou na prohlídku památek nebo i posezením v restauraci).
Zažijete jedinečnou atmosféru a budete čelit sérii týmových výzev a úkolů, jejichž splnění bude nezbytné pro další pokračovaní. Odměna v cíli bude motivací pro nejúspěšnější 3 týmy.

Princip hry:

 • Po trase se týmy orientují pomocí mapy, trasových bodů a hádanek, které postupně nachází a otevírají na určených místech
 • Každý tým si volí vlastní trasu, k výběru bude mít cca 20 míst „trasových bodů“ / několik bodů je povinných
 • Každý trasový bod má různou bodovou hodnotu (dle obtížnosti úkolu / dozvíte se hned v úvodu)
 • Úkoly jsou založené na využití typicky městského prostředí – pamětních desek, plaket, soch, historických nápisů atp. Z nich budou účastníci dešifrovat, luštit a číst požadované informace a nacházet další smysl a směr hry
 • Na trase je několik check pointů s naši instruktory, kteří pomáhají a dohlíží na plynulost, orientaci a pohyb týmů
 • Specifický anonymní check pointů je „MYSTERY MAN“ který po svém odhalení předává týmům kódy a klíč k zámkům od speciálních Mystery books upevněných různě po trase např. na řetězu nad vodou na pilíři Karlova mostu
 • Celá hra je ohraničena časovým limitem (přizpůsobeným vašim požadavkům)
 • Tým, který dosáhne nejvyššího bodového zisku a jako první najde finální místo, získá stylovou motivační odměnu

Kontaktujte nás pro více informací.

Guinessovy rekordy

zábavná týmová soutěž v originálních disciplínách motivovaných Guinessovými rekordy

 • stmelení, spolupráce, výzva, motivační soutěž a zábava
 • 16 – 500
 • outdoor, indoor
 • 3 hod - 1 den
 • program na míru

Guinessovy rekordy

Zábavná týmová soutěž v netradičních duševních i fyzických aktivitách se spoustou zajímavých a velmi nevšedních soutěžních disciplín a výzev motivovaných Guinessovou knihou rekordů.

Garantujeme Vám, že se budou všichni hodně bavit a smát!

Některé aktivity vyžadují týmovou strategii, jiné přesnou komunikaci uvnitř týmu, další zase využití individuálních silných stránek jednotlivců. V rámci soutěže jsou aktivity ohraničené přesným časovým limitem s doprovodnými faktickými informacemi pro každý „rekord“ typu „Víte že..?“

Tento program připravíme na míru vašim specifickým požadavkům.

Kontaktujte nás pro více informací.


Olympijské hry

týmová zábavná soutěž - sled originálních sportovních disciplín

 • team spirit, stmelení, soutěž, zábava, výzva, zážitek
 • 10 – 500
 • outdoor, příroda, hory
 • 2 hod – 1 den
 • Program na míru

Olympijské hry

Během programu doprovází účastníky podtext ZOH. Program je založen na individuálních i týmových aktivitách.

K týmovému vítězství je třeba hodně spolupráce, kreativity, otevřenosti a inovativního přístupu všech členů týmu. Pro optimální atmosféru Vás na začátku rozdělíme do několika soutěžních týmů. V průběhu programu budou týmy pracovat samostatně, ale i všichni dohromady. Prvním úkolem je vyrobit si vlastní olympijskou vlajku s originálním motivačním „SLOGANEM“ svého olympijského týmu. Následně budou týmy absolvovat sérii fyzických úkolů a sportovních výzev, za které budou sbírat olympijské body. Vygradování programu proběhne za doprovodu emotivní hudební kulisy ihned po poslední týmové štafetě všech týmů.

Tento program připravíme pouze na míru vašim specifickým požadavkům.

Kontaktujte nás pro více informací.

outdoor teambuilding

Mission impossible

strategická výzývavá a dobrodružná hra posunující limity účastníků na hranici jejich komfortní zóny

 • týmová práce, výzva, posunutí limitů, strategické myšlení, soutěž, zábava
 • 5 – 35
 • outdoor
 • 1 - 3 dny
 • Program na míru

Mission impossible

Expediční program zaměřený na rozvoj kompetencí týmu, zážitek, posílení týmového ducha a netradiční výzvy. Účastníci předem neznají cílovou destinaci, do ní se přesouvají z jednoho místa na druhé, přitom překonávají hodně originální fyzické a duševní úkoly, které na sebe navazují a vedou krok po kroku k cíli. Program je expedičního charakteru s pěším i dopravním pohybem v terénu. Cílem je získání tajné schránky, respektive nejdříve přesné informace s detailním popisem místa, kde je ukrytý klíč od tajné schránky. Týmy ještě před odjezdem, ve svých kancelářích obdrží část vybavení a první indicie. Druhou část výbavy a pomůcek pro plnění speciálních úkolů, včetně: mapové GPS navigace, buzoly, slepých map, UV čtečky neviditelného písma a šifrovacího kódu obdrží již v terénu. Rozluštění tajných kódů, skvělá komunikace, využití silných stránek jedinců i celého týmu, vynalézavost a důvtip budou důležitými předpoklady k úspěchu mise. Aby to celé komplexně zapadalo do konceptu Mission Impossible je zde také hra tajných agentů a spekulativní politiky jednotlivých týmů. Výsledek jednoznačně určí tým, který jako první najde tajnou schránku.

Některé výzvy a úkoly jsou záměrně „na duševní hraně“ tak, aby podnítili účastníky k vystoupení z komfortní zóny a donutili je ke změně myšlení, postojů a novým přístupům k řešení a celé komunikaci. Program je vhodný pouze pro menší skupiny, pro ustálené týmy, pro týmy, které potřebují nastartovat energii nebo si sáhnout na dno, aby pochopily, že pak může následovat pouze odraz k lepšímu…

Celý koncept vyžaduje přejezdy vlastními i veřejnými dopravními prostředky.

Tento program připravíme zásadně pouze na míru.

Kontaktujte nás pro více informací.

Arctic survival

Arctic survival

týmová strategická a edukativní hra z prostředí zimního survivalu

 • stmelení, výzva, soutěž, spolupráce, zážitek a zábava
 • 10 – 80
 • outdoor v zimě
 • 3,5 hod - 2 dny
 • program na míru

Arctic survival

Příběh je založený na simulaci pobytu v zimních přírodních podmínkách.
V rámci programu budete sbírat vědomostní informace a části výbavy důležité pro přežití v zimních podmínkách. Logistika a časový harmonogram jednotlivých stanovišť bude přesně časově vymezen, za dochvilnost týmy obdrží bonusový materiál. Koncept podporuje myšlenku „jsme jeden tým a všichni táhneme za jeden provaz“. Přidaná hodnota tohoto programu je získání znalostí a dovedností, které lze zcela prakticky použít v reálu. Princip přežití je založen na doporučení expertů pro pobyt a přežití v zimních podmínkách.
Jste postaveni do fiktivní situace, kdy jste díky náhlé sněhové bouři uvízli v dovolenkovém kempu, uprostřed amerického státu Montana. Resort je pohodlně dostupný malými letadly, cesta autem vede přes dvě horská sedla, která jsou 8 měsíců v roce zcela neprůjezdná. Vaším úkolem bude udělat několik zásadních rozhodnutí, seřadit podle důležitosti materiál, který Vám zbývá a rozhodnout se zda-li jít, či čekat na pomoc. Přitom všem budete muset plnit několik interaktivních úkolů. Některá rozhodnutí vás mohou posunout o dopředu nebo naopak Vám mohou více zkomplikovat situaci rozdílnými názory a postojem vůči správnému řešení. Vaše rozhodnutí tak mohou být šťastná nebo fatální. To vše budete neustále intenzivně diskutovat s vašimi kolegy. V závěru porovnáte váš výsledek s doporučením profesionálů v oblasti survivalu v zimních podmínkách

Aktivity:

 • lavinová sonda
 • pohyb v terénu s GPS mapovou navigací
 • chůze na sněžnicích
 • přemostění údolí
 • získání materiálu z nepřístupného místa
 • rozdělání ohně
 • lezení po vertikální provazové síti
 • Tento program připravíme na míru vašim specifickým požadavkům.

Kontaktujte nás pro více informací.

Pevnost

Pevnost Boyard

akční týmová soutěž v sérii vyzývavých aktivit, duševních a vědomostních výzev s dobročinným konceptem

 • dobročinnost, stmelení, výzva, spolupráce, soutěž, zábava
 • 10 – 80
 • outdoor, příroda
 • 3,5 hod - 1 den
 • program na míru

Pevnost Boyard

Akční týmová zábavná dynamická soutěž v sérii netradičních aktivit, duševních a vědomostních výzev. Cílem je stmelit tým, vyzkoušet si zajímavé úkoly a … případně zapojit  své zaměstnance do dobročinnosti určené pro komunitu, ve které jsou samozřejmé věci „tak trochu jinak relativní“. Podle známé francouzské soutěže prochází soutěžící týmy pevností BOYARD a plní rozmanité úkoly, hádanky a překážky. Odměnou za splněné úkoly jsou klíče a speciální indicie, z nichž týmy sestavují heslo od pokladnice. Je-li správné, tým si odnese poklad = předem domluvená finanční částka, která poté putuje jménem vaší společnosti do vybraného soc. zařízení.

Soutěž je velmi emotivně založená, v účastnících vyvolává velkou motivaci a odpovědnost a tím pádem i větší nasazení a snahu o co nejlepší výsledek.

Tento program připravíme na míru vašim specifickým požadavkům.

Kontaktujte nás pro více informací.

Programy týmové spolupráce - „teambuildingy“ nabízí spolehlivý způsob pro nastartování energie, dynamiky, zlepšení komunikace a týmové práce, pročištění atmosféry a rozpohybování zaměstnanců k větší produktivitě.
​Do teambuildingu zařazujeme strategické a taktické hry, série na sebe navazujících úkolů podporujících komunikaci, leadership, týmovou práci, kooperaci, řešení problémů, inovaci a kreativitu. Rozlišujeme širokou řadu variant teambuildingů, ale 99% z nich vždy odráží specifické zadání a potřeby klientů.

Pokud hledáte inspiraci a nevíte jaký druh teambuildingu zvolit, kontaktujte nás rádi Vám poradíme.

Pokud nechcete program na míru a hledáte jen nákladově nejlevnější možnosti a zcela konkrétní ceny, navštivte smartteambuilding.cz