Průběh eventu

 • Pro jakýkoli event je zcela zásadní informace, pro kolik účastníků, kde a kdy váš event plánujete uskutečnit?
  Na základě těchto klíčových vstupních informací Vám doporučíme několik variant lokalit a nabídku nejvhodnějších služeb.
 • Následně, po vašem výběru lokality a upřesnění preference služeb Vám navrhujeme doladit veškeré detaily, zejména přesně požadované služby, ceny a agendu programu. U malých projektů v rámci udržení cenové optimalizace preferujeme tento proces následovat elektronicky, u větších projektů přesahující řády desetitisíců preferujeme osobním setkání.
 • Po závazném odsouhlasení administračních kroků si s Vámi náš tým pár dní před termínem eventu potvrdí poslední aktuální informace vč. časů, počtů lidí a dalších specifických potřeb.
 • U outdoor projektů garantujeme finální skladbu aktivit až v místě konání, den/dva před termínem, s ohledem na maximální využití potenciálu lokality v závislosti na počasí a dalších místních okolnostech. Jednotlivá stanoviště budou rozmístěné v resortu a blízkém okolí, každý účastník / tým bude mít na své kartě plánek stanovišť s čas. agendou a schématem hry
 • Celý event doporučujeme zahájit zábavným energyserem - uvolní atmosféru a naladí všechny do příjemné pohody
 • Pro vaší skupinu Vám v rámci optimální nákladové struktury pro týmový koncept doporučujeme vytvořit 20 týmů
 • Rozdělení účastníků do týmů doporučujeme provést namístě zcela náhodně, zábavnou formou
 • Závěr vždy záměrně gradujeme do stylu slavnostního ceremoniálu s celkovým vyhodnocením programu a skupinovou fotografií
 • V rámci využití pozitivní energie navrhujeme z programu vytvořit emociálně působivé motivační video