Průběh eventu

  • Pro jakýkoli event je zcela zásadní informace, pro kolik účastníků, kde a kdy váš event plánujete uskutečnit?
    Na základě těchto klíčových vstupních informací Vám zpracujeme nabídku nejvhodnějších služeb.
  • Následně, po vašem určení lokality a upřesnění preference služeb Vám navrhujeme doladit veškeré detaily, zejména přesně požadované služby, ceny a agendu programu. V rámci udržitelnosti cenové optimalizace preferujeme tento proces následovat elektronicky a přes online konferenční technologie.
  • Po závazném odsouhlasení administračních kroků si s Vámi náš tým pár dní před termínem eventu potvrdí poslední aktuální informace vč. časů, počtů lidí a dalších specifických potřeb.
  • U outdoor projektů garantujeme finální skladbu aktivit až v místě konání, den/dva před termínem, s ohledem na maximální využití potenciálu lokality v závislosti na počasí a dalších místních okolnostech. Jednotlivá stanoviště budou rozmístěné v blízkém okolí, každý účastník / tým bude mít plánek stanovišť s čas. agendou a schématem hry
  • Rozdělení účastníků do týmů doporučujeme provést namístě zcela náhodně, zábavnou formou, přičemž doporučujeme 10lidí/tým
  • Závěr vždy záměrně gradujeme do energického vyhlášení s vyhodnocením programu a skupinovou fotografií
  • V rámci využití pozitivní energie navrhujeme z programu vytvořit emocionální působivé motivační video