Teambuilding indoor programy

Outdoor | Indoor

Bez konceptu

Bez konceptu

na sebe navazující rozvojové motivační aktivity

 • stmelení, naslouchání, přijmutí zpětné vazby, ochota dosáhnout shody, sounáležitost
 • 10 – 100
 • indoor, outdoor
 • 2 hod – 1 den
 • program na míru

Bez konceptu

Je to jednoduchý systém na sebe navazujících rozvojových týmových aktivit, které nejsou „zabalené“ do uceleného příběhu.

Aktivity jsou vyvážené v pokrytí důležitých týmových procesů, jsou motivační, zábavné a zážitkové, jako v kterémkoli jiném příběhovém konceptu teambuildingu.

Na konci každé aktivity zkušený senior lektor moderuje krátkou zpětnou vazbu s cílem reflektovat prožité momenty a adresovat je do motivační roviny nabízející rozvoj a větší názorovou shodu.

V průběhu programu účastníci pracují v rámci jedné skupiny i v rámci menších samostatných týmů, zpětné vazby probíhají v týmech i společně v celé skupině.

V rámci agendy je vždy přítomen 1 zkušený senior lektor a dle počtu účastníků několik instruktorů.

Přesné složení aktivit určuje lektor na místě, který reflektuje momentální atmosféru ve skupině, rychlost, jakou účastníci zvládají plnit jednotlivé úlohy, kompozice lokality i počasí.

Mechanika 2 hod. programu obsahuje 4 na sebe navazující komunikační výzvy cílené na nastavení pozitivní rovnováhy a uvědomění si sounáležitosti s celým týmem. Týmy se střídají a cirkulují na stanovištích bez časových prostojů. Každou aktivitu následuje krátká zpětná vazba.

Část aktivit je založena na fyzické koordinaci, část je diskuzní - založena na zpětných vazbách a rozvoji týmové spolupráce.

Koncept může být postaven na jakkoli dlouho, minimum doporučujeme 2,5 hodiny. Může být celý uvnitř nebo celý venku či jinak. Dle vymezeného časového rámce a prostorových možností je to cca 4 – 10 různých aktivit. Pro větší motivaci navrhujeme připravit jednu aktivitu do jednoduché týmové soutěže.

Kontaktujte nás pro více informací.

Komunikační silně rozvojová aktivita 24 norem

24 norem

komunikační silně rozvojová aktivita s použitím tabletů a speciálních kódů

 • vzájemné pochopení, ukotvení sounáležitosti a sjednocení pracovních pojmů a hodnot
 • 5 – 50
 • indoor
 • 1,5 – 2 hod
 • program na míru

24 norem

Komunikační silně rozvojová aktivita. 24 norem efektivního týmu napomáhá sjednotit vnímání základních týmových hodnot a principů komunikace a spolupráce. Současně budete mít prostor pro vzájemné lepší poznání a pochopení.

Při hře dochází ke sjednocení pojmů, nastavení „stejné vlny“ vnímání v dnešním korporátním dynamickém prostředí a v kultuře celého týmu. Dochází k projevení empatie, týmové práci a zajímavé diskusi. Finální diskuse velmi intenzivně odráží vnímání nejmenších nuancí a detailů v komunikaci každého účastníka – člena týmu, celé skupiny i firemní kultury celé vaší společnosti.

Kontaktujte nás pro více informací.

Nová společnost

komunikační hra sjednocující lidské i firemní hodnoty a základní principy spolupráce

 • rozvoj komunikace, ukotvení hodnot a sounáležitosti, diskuse a koncensus
 • 10 – 200
 • indoor
 • 1,5 – 2 hod
 • program na míru

Nová společnost

Interaktivní aktivita, která Vám pomůže sjednotit vnímání základních hodnot, principů komunikace a spolupráce.

Aktivita je založená na vaší otevřené diskusi, zpětné vazbě a dosažení koncensu a inspiruje k zamyšlení nad hodnotami, aktivuje emotivní diskuzi, vyžaduje aktivní naslouchání, stmeluje tým, buduje firemní hodnoty. V roli expertů budete vybírat vhodné kandidáty k založení nové civilizace. První část je individuální, druhá týmová. Domluvíte se na finálním výběru? Není to ani zdaleka tak snadné jak to na první pohled vypadá… Čím blíže budete k výsledku, tím intenzivněji budete vnímat vaše silné hodnoty, principy a vaše zažité životní postoje.

Kontaktujte nás pro více informací.

bezpečná firma resustitace

Bezpečná firma

podnětný týmový edukační program rozvíjející dovednosti vedoucí k záchraně života

 • rozvoj kompetencí v oblasti1.pomoci, sdílení a získání životně důležitých informací
 • 10 – 300
 • indoor + venkovní prostranství (park, garáže, parkoviště)
 • 3,5 hod – 1 den
 • program na míru

Bezpečná firma

Originální velmi naučné a vzdělávací aktivity zaměřené na oblast 1. pomoci a obecné bezpečnosti při řízení auta. Forma podání tématu i zapojení účastníků je 100% interaktivní a dá-li se to tak v reflexi na dané téma říci i zábavná. Výstupy z programu jsou zcela prakticky uchopitelné při jízdě v automobilu, v situacích nouze a v případech, kdy budete muset někomu poskytnout 1. pomoc.

Garantujeme Vám, že si osvěžíte základní principy v oblasti 1. pomoci, vyzkoušíte si jak zvládat emoce, stres a celkově velmi kritické a vypjaté situace. Dva z našich klientů díky tomuto programu zachránili lidský život !

Věříme, že na základě tohoto programu změníte vaše ustálené zvyky a zvýšíte opatrnost v prevenci kritických situací.
Program je vhodný a přínosný úplně pro každého, zejména však pro zaměstnance pracující jako obchodní zástupci, kteří stráví na cestách mnoho času. Vědomosti a zkušenosti, které se během tohoto programu účastníci dozví jsou velmi praktické. Součástí produkce je profesionální líčení zranění - jen velmi těžce rozpoznatelné od reálného zranění a zcela věrohodná inscenace dopravní nehody. Metodiku přednáší lékaři pracující ve složkách rychlé záchranné pomoci, kteří každodenně zachraňují lidské životy. Jejich praktické zkušenosti jsou neocenitelné a věřte, že Vám obohatí vaše znalosti a rozšíří vaše dovednosti.

Buďte znalí! Štěstí přeje připraveným.

Kontaktujte nás pro více informací.

Párty hrátky

sled rychlých týmových soutěží v bláznivě zábavných disciplínách s velmi dynamickým spádem

 • výzva, odměna, soutěž a zábava
 • 10 – 200
 • indoor
 • 1 - 2 hod
 • doporučujeme smartteambuilding.cz

Párty hrátky

Párty hrátky jsou zábavný společenský program, vhodný pro neformální doplnění večerní atmosféry.

Sled rychlých týmových soutěží v bláznivě zábavných disciplínách s velmi dynamickým spádem. Soutěže jsou zaměřené na pobavení, pohodu, prohloubení vztahů, relax a hodně hodně moc zábavy.

Kontaktujte nás pro více informací.

Videostop

Originální netradiční týmová i individuální soutěž v poznávání nejznámějších filmů a hudebních hitů, video a audio ukázek. Součástí je hádání největších klasik v humorných a legendárních hláškách, tipování jmen známých režisérů, herců, hereček a poznávání nejen filmových celebrit a hvězd na speciální souřadnicové puzzlové projekci.

Kontaktujte nás pro více informací.

Hawaii cocktail party

Originální týmová soutěž v míchání a přípravě nejznámějších světových koktejlů a drinků.

V rámci týmové soutěže budete mít za úkol v limitovaném čase namíchat několik koktejlů, z toho bude část podle přesně určené receptury a část free style dle vašeho volného výběru. Výrobní postup, skladbu a ingredience drinků, správnou prezentaci koktejlů od nás obdržíte v detailním návodu. Veškeré ingredience budete mít připravené v „rautové“ formě tzn. všechny ingredience jsou společné pro všechny týmy - záměrně. Cílem je vyprovokovat zdravou soutěživost, ale i respekt a ohleduplnost mezi jednotlivými konkurenty. V závěru nejúspěšnější tým obdrží odměnu ve formě lahodného Bohemia sektu nebo luxusní čokolády Toffifee.

Závěr bude záměrně vygradovaný do velkého finále v režii zkušeného moderátora z týmu NEWDAY.

Kontaktujte nás pro více informací.

Monte Carlo tým

Jednoduchá společenská hra s malými modely aut na dálkové ovládání, každý tým má své autíčko na dálkové ovládání. Ve strhující a napínavé show pocítíte napětí a vzrušení podobné správnému velkému automobilovému závodu a přitom si procvičíte skvělou týmovou spolupráci.

V závodě většinou zvítězí tým, který se perfektně naplánuje týmovou logistiku a odvede vynikající týmový výkon.

Kontaktujte nás pro více informací.

Skleněná mozaika

kreativní týmový koncept založený na spolupráci, dělbě rolí a ztvárnění firemního loga

 • team spirit, kreativita, spolupráce, týmové role, odměna, zábava, dárek
 • 10 – 500
 • indoor
 • 1,5 - 2 hod
 • doporučujeme smartteambuilding.cz

Skleněná mozaika

Ze skleněných barevných střepů přesně podle vašeho manuálu můžete skládat mozaiku vašeho firemního loga nebo, jakýkoliv jiný motiv. Vánoce jsou plné krásných momentů a kreativních nápadů, které lze krásně ztvárnit. Tato kreativní aktivita skvěle podporuje sounáležitost s firemní kulturou a integritu vašeho týmu, navíc dává prostor k přirozenému rozdělení rolí v týmu a týmové práci.

Celý proces obnáší několik různých činností: řezání skla, lámání skla, příprava lepící hmoty, lepení skleněných kousků mozaiky a spárování mezer mozaiky. Bude-li motiv vaše logo, bude předkreslené na dřevěné desce zhruba o velikosti 80 x 40 cm, dle parametrů vašeho loga. V ceně jednoho programu jsou 2 malé nebo jedna velká mozaika. Bude-li motiv jiný, můžete si ho sami vytvořit, nebo Vám rádi nabídneme několik šablon. Zbytek bude již na vaší kreativitě. Výhodou této aktivity je minimální organizovanost, což dává účastníkům pocit volnosti a nenucené zábavy. Vaše mozaika skvěle ozdobí jakékoli vaše firemní prostory.

Kontaktujte nás pro více informací.

Týmový obraz

kreativní týmový koncept založený na spolupráci, dělbě rolí a ztvárnění firemního spiritu

 • team spirit, kreativita, spolupráce, týmové role, odměna, zábava, dárek
 • 10 – 500
 • indoor
 • 1,5 - 2 hod

Týmový obraz

Na malířské plátno můžete klidně ztvárnit váš team spirit, hodnoty, týmovou identitu, emoce, sounáležitost s kulturou vaší firmy a spoustu dalších inspirací. Probudíme ve Vás kreativitu a dáme Vám skvělý nástroj pro ztvárnění vlastnoručně malovaného obrazu nebo obrazové koláže, které si odvezete s sebou.

 • můžete si vybrat zda-li budete malovat jeden velký obraz společně
 • nebo zda-li si každý tým namaluje vlastní plátno / v ceně jednoho programu jsou 3 malá plátna nebo jedno velké
 • nebo zda-li z menších obrazů vytvoříte koláž jednoho velkého uměleckého díla
 • každopádně váš obraz skvěle doplní jakékoli vaše firemní prostory

Kontaktujte nás pro více informací.

Komunikační hra Mosty

Mosty

komunikační hra s kreativním podtextem cílená na pochopení týmových rolí

 • strategie, týmová práce, zábava, leadership, sounáležitost a týmové role
 • 10 – 150
 • indoor
 • 3,5 hod – 1 den
 • program na míru

Mosty

Týmová strategická hra podporující rozvoj komunikace, týmové spolupráce, dynamiky a týmových rolí. Koncept je vhodný spíše dovnitř. Cílem je sestrojit  funkční most z dřevěné konstrukce tak, aby most vydržet závěrečnou zkoušku nosnosti. Každý tým má za úkol postavit jeden most. Mosty jednotlivých týmů však mezi sebou musí být provázané tak, aby tvořily jeden celek. Tzn. že bez mezi týmové spolupráce nebude možné projekt dokončit.

Každý tým obdrží set přesně určeného materiálu (latě, tyčky, desky, papíry, provázky, pásky, nůžky). Instrukce o podobě mostu a celé konstrukci obdrží každý tým v úvodní tajné komnatě, ze které týmy vizuálně kopírují plány a překreslují je do svých vlastních výkresů. Stavební komponenty týmy vyhledávají v širším místě konání podle foto indicií a na základě plnění několika klasických týmových aktivit.

Někteří členové týmu budou mít vymezené kompetence a přesné role. Každý, kdo bude mít takovouto speciální roli bude mít barevnou baseball čepici s názvem role. V závěru dojde k velkému sjednocení a společné oslavě z dosažení překvapivě perfektního výsledku. Časový limit, funkčnost a nosnost mostu hrají důležitou roli v závěrečné reflexi. Při aktivitě dochází ke komplexnímu zapojení všech zúčastněných, společná týmová práce a sdílení mezi potenciálně konkurenčními týmy dodává aktivitě silnou dynamiku. Řízená zpětná vazba v závěru, díky metodice „business review card“ přehledně zanalyzuje celý průběh.

Kontaktujte nás pro více informací.