TEAM STRATEGY GAME

Cíl: posílení sounáležitosti, rozvoj týmové práce, stmelení, edukativní obohacení vědomostí pro přežití v džungli.

“Jste na palubě malého letadla a letíte na SV od Panama City na karibský ostrov v regionu San Blas Archipelago. Při pohledu z okénka skrze zamračenou oblohu občas zahlédnete hornatou krajinu porostlou hustou džunglí. Pilot oznamuje změnu směru letu ve snaze vyhnout se předpovězené bouři, déšť buší do okének a turbulence otřásají malým letadlem. Najednou slyšíte hlasitý rámus a cítíte nenadálé propadnutí, letadlo se nakloní a prudce ztrácí výšku. Po dvou nárazech letadlo zůstalo zaklíněné v kmenech stromů. Jste v šoku, sedíte stále na sedadle a vnímáte zápach benzínu. Pomalu si uvědomujete tropický liják bubnující do trosek letadla, vřeštění zvířat, bzučící dotírající hmyz. Jste obklopeni hustou džunglí.”

Příběh simuluje havárie malého letadla, ve kterém „fiktivně“ cestujete po střední Americe.
Po úvodu do příběhu si každý účastník sám za sebe zvolí vlastní strategii zda-li “jít či čekat na pomoc” a podle toho určí preferenci dalších kroků.
Pak již v týmech absolvujete komunikační a problem solving aktivity nakombinované ven i dovnitř. V rámci těchto aktivit budete sbírat ilustrativní zachráněný materiál a informace. To vše budete skládat do celkového “obrazu”, který předurčí „úspěch“ vaší záchrany.

Logistiku a časový plán hry má každý tým časově vymezen přesným itinerářem činností a úkolů. V poslední části budete diskutovat o strategii přežití a plánovat možnosti praktického využití získaných materiálů. Výstupem každého týmu je finální strategie zda-li JÍT nebo ZŮSTAT a prioritní seřazení „zachráněných věcí z letadla“.

Výsledky porovnáme v moderované diskusi s ostatními týmy a ve finále je posoudíme s doporučením expertů na přežití z armádní důstojnické školy v Panamě. Program je založen na faktických informacích a geografických skutečnostech.

team strategy game