Metodika a doplňující informace

 • ČASOVÝ ROZSAH AKTIVIT

  Je-li koncept týmově / skupinově založený, potřebuje každý tým cca 30minut na jednu klasickou „TB“ aktivitu.

 • POČET ÚČASTNÍKŮ V TÝMU

  Dlouhodobě pracujeme s osvědčeným poměrem cca 10 -15 osob v jednom týmu.

 • U KLASICKÝCH EVENT KONCEPTŮ ORIENTOVANÝCH NA INDIVIDUÁLNÍ ÚČASTNÍKY

  máme vždy okamžitý a přesný přehled, kolik je na kterém stanovišti účastníků.
  Náš produkční koordinátor ve spolupráci s moderátorem tak může plynule směrovat účastníky na dané aktivity.

 • UMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ

  je většinou uspořádáno hvězdicovitě v okolí dané lokality / resortu. Pro akce s velkým počtem účastníků doporučujeme objednat výrobu orientačních značek + na vybraných místech umístit nápojové stoly s nápoji v PET láhvích.

 • BEZPEČNOST

  naše metodika a přísné regule definují bezpečnostní pravidla každé disciplíny, vaše bezpečnost je pro nás nekompromisní!

 • PRO POZITIVNÍ MOTIVACI NAVRHUJEME MIMO RÁMEC HRY USKUTEČNIT

  soutěž o nejúspěšnějšího sportovce např. střelce nebo střelecký tým ve vybrané disciplíně
  nebo kreativní dílnu, kde účastníci vytvoří společné dílo, který si odvezete (ideální pro vystavení v kanceláři)

 • MOKRÁ VARIANTA PŘI NEPŘÍZNI POČASÍ

  Naše doporučení a návrh outdoor aktivit automaticky zohledňuje i minimální závislost na počasí. Outdoor aktivity primárně umísťujeme tak, aby se případně daly rychle přeformovat dovnitř na indoor či pod přístřešky. Některé specifické programy a aktivity se však nijak nahradit ani zastřešit nedají. V těchto případech je buďto zcela nahradíme jinými disciplínami s ohledem na zachování charakteru celého konceptu. U vybraných konceptů lze „suchou“ variantu ošetřit pronájmem stanů nebo pouze nákupem deštníků a pláštěnek.

 • FOTO A VIDEO

  z jakéhokoli programu Vám pořídíme amatérský fotodokumentaci, rádi Vám zajistíme profesionální video záznam či fotografa

 • NÁKLADY A CENY

  Ceny za agenturní produkci se odvíjí zejména od místa a termínu konání, náročnosti naší produkce, počtu personálu a začlenění vašich specifických „nákladových“ požadavků a položek např. odborná facilitace komunikačních procesů, zaměření programu na zlepšení, rozvoj kompetencí či ukotvení firemní integrity nebo zajištění nejrůznějších sportovních a společenských doplňků typu, ferraty, kola, čtyřkolky, rafty, podzemí, geocaching, plachetnice, kulinářské workshopy, motivační workshopy a přednášky známých osobností. V naší nabídce máme cca 60 aktuálních programů a kurzů jejichž cenové rozpětí se pro skupinu 25osob pohybuje v minimální rovině následovně:

  • Od 25tis*/půldenní (14 -17,30hod) jednoduchý zábavný program - účastníci plní týmové aktivity, skládají doplňovací tajenku, sbírají celkové body nebo hledají ukrytý poklad
  • Od 39tis*/jednodenní (10 -17,30hod) jednoduchý týmový program - účastníci plní aktivity, hledají místa s gpskou podle gps souřadnic a skládají slovní rébus
  • Od 65tis*/ jedno a půldenní program s atraktivním příběhem a nápaditými týmovými aktivitami, účastníci plní interaktivní týmové úkoly zasazené do uceleného dobrodružného příběhu například „4 Živly“

  Veškeré přímé náklady a dodavatelské ceny reflektují vždy pouze dané skutečné ceny, které Vám kdykoli transparentně předložíme.