Dobročinný koncept Create & Give

Nabízíme Vám možnost, jak spojit dvě velmi přínosné činnosti a obohatit tak nejen sebe, váš tým či celou organizaci, ale také přinést benefit v rovině sociální a malým krůčkem udělat pro někoho třeba doposud “nepředstavitelnou“ věc.

Oblíbený týmový CSR koncept s aktivním zapojení zaměstnanců do dobročinné pomoci neziskovým subjektům a lidem, kteří tuto pomoc opravdu potřebují.

První část probíhá tak, že absolvujete několik zábavných týmových indoor aktivit, za jejichž splnění získáte důležitý materiál, pomůcky a nářadí, které budete potřebovat v druhé části.

Druhá část programu pak probíhá tak, že již kompletujete předem vybraný rozložený nábytek. Nicméně každý tým má několik vymezených rolí a kompetencí. Každá role je vymezena barevnou baseball čepicí se zřetelným názvem dané role.
Týmy mají za úkol rozložený nábytek s takto danými rolemi v co nejrychlejším čase zkompletovat. Umístění darovaných věcí je adresované do předem domluvené neziskové instituce.

Vaše akce tímto dostane mnohem vyšší morální cíl, rychlejší drive a vítězi budou všichni zúčastnění!

Kontaktujte nás pro více informací.