Filantropie a CSR

Nabízíme Vám možnost, jak spojit dvě velmi přínosné činnosti a obohatit tak nejen sebe, váš tým či celou organizaci, ale také přinést benefit v rovině sociální a malým krůčkem udělat pro někoho třeba doposud “nepředstavitelnou“ věc.

Tyto programy stavíme tak, aby umožnily začlenění společensky zodpovědného chování a paralelně přinášely efekt v oblasti zlepšení týmové spolupráce a komunikace v týmu. V těchto konceptech jsou VŠICHNI ÚČASTNÍCI VÍTĚZI.

Není to běžný program, týmová hra nebo soutěž.
Cílem je abyste Vy, jako tým, dosáhli maximální souhry a souladu - sami se sebou i s okolím a v tomto případě i s velmi specifickou komunitou.
Účastníci mají možnost nahlédnout a na vlastní pocit zažít zcela odlišné prostředí.
Pro inspiraci a vaší představu to znamená např. návštěvu: dětských domovů, ústavů sociální péče, kultivace parků a lesů, úprava a zvelebení částí měst a obcí, obecně prospěšné práce, pomoc školám a mnoha dalším institucím a lidem, které Vaši pomoc ocení.

CSR teambuilding je skvělou variantou firemního programu, ve kterém budete v reálném čase produkovat výsledky, které věnujete na dobročinné účely do konkrétního místa za absolutně průhledných okolností.

Vaše akce dostane mnohem vyšší morální cíl, rychlejší drive a vítězi budou všichni zúčastnění!

Kontaktujte nás pro více informací.