Místo činu

Týmová strategická hra postavená na základě detektivního pátrání v jejímž průběhu budete v roli kriminalistů vyšetřovat záhadné zmizení patentového vynálezu. Hra může být libovolně umístěná do indooru či outdooru. Preferujeme zejména v případě pěkného počasí hru adresovat ven třeba na terasy či zpevněné plochy v centru dění vašeho eventu.

V tomto „teambuildingovém“ konceptu výrazně převažuje samostatné zapojení týmů a účastníků do řešení jednotlivých úkolů a aktivit nad klasickým teambuildingem s moderovaným průběhem hry a „tvrdými“ aktivitami.

Týmová strategická hra Místo činu

V praxi to znamená, že si sami určíte pořadí navštívených stanovišť a logistiku vašich činností v rámci daného rámce hry.
V této hře budete odebírat daktyloskopické vzorky otisků prstů, posuzovat pachové stopy, řešit záhadu při hledání stop nebo malovat podobu na kriminalistickém programu s lidskými obličeji. Zapojení organizátorů je v tomto konceptu zcela minimální.
Převážná většina hry probíhá v elektronické virtuální podobě, protože veškeré instrukce, zadání a informace budete dostávat pomocí tabletové aplikace.

Vlastní logistika a nezávislé zapojení

V rámci časového limitu hry budete mít fyzický prostor v celém průběhu hry (s výjimkou 2 organizovaných aktivit) na to, abyste odhalili celý případ a správně identifikovali celý případ. Závěr bude probíhat již společně, kdy Vás provedeme vtipnou moderovanou diskusí (náš moderátor) celým procesem hry od zcela nepřehlédnutelných počátečních stop až po malé nenápadné momenty a detaily, které byly klíčové pro správný úsudek a postup v časovém sledu vyšetřování a vaší činnosti vedoucí až k finální identifikaci pachatele a dokonalého popisu událostí celého případu.
Tým, který správně určí souslednost celého případu obdrží motivační odměnu.